Program (sv/en)

Klicka här för att ladda ner programmet i pdf-format.
Click here for the programme in PDF format.

Sena ändringar återfinns i de abstracts nedan som anges med (*)
Late changes are included in those abstracts below marked with (*)

Huvudtalare / Keynote speakers

Klicka på koderna (S-1 etc.) för abstracts. / Click on the codes (S-1 etc.) for abstracts.

Se även här för en närmare beskrivning av huvudtalarna.

Göran Therborn (Professor of Sociology, Cambridge University): “Class, Race and Nation in the World of Migration” (S-1)
Kate Soper (Professor emerita of Philosophy, London Metropolitan University): “Marxism, Critique and Climate Change” (S-2)
Christian Fuchs (Professor, University of Westminster, London): “Marxism and Communication: Reflections on Capitalism and Post-Capitalism” (S-3)
Anwar Shaikh (Professor of Economics, New School University, New York): “Marx’s Capital and the Economic Analysis of Capitalism” (S-4)
Lucia Pradella (Ph.D., Lecturer in International Political Economy, King’s College, London): “Capitalist crisis and the many lives of reformism” (S-5)
Vivek Chibber (Professor of Sociology, New York University): “The Promise and Perils of Postcolonial Theory” (S-6)
Gilbert Achcar (Professor, School of Oriental and African Studies, University of London): “From Arab spring to Arab winter: What happened?” (S-7)
Beverley Skeggs (Professor of Sociology, Goldsmiths, University of London): “A New Regime of Accumulation: Digital Economics” (S-8)

Samtal / Talks

Boksamtal med Nina Björk (D-1)
Kajsa Ekis Ekman och Mikael Nyberg om ”Kapitalets automatik och myten om det postindustriella samhället” (D-2)

Övriga sessioner och evenemang / Other sessions and events

Spe-1 (*)Spe-2Spe-3Spe-4
Ca-1Ca-2Ca-3Ca-4
Cri-1Cri-2 (*)
EC-1EC-2
Med-1Med-2A+2B
UC-1UC-2UC-3UC-4UC-5UC-6A+6BUC-7

Alla/all abstracts (Legend/förklaring)

Full Papers

Ioannis Rigkos (EC-1)