– hem (svenska) –

Marx_2016

Den 15–16 oktober 2016 pågick den fantastiska konferensen Marx2016 på ABF-huset i Stockholm – uppföljaren till Marxkonferensen 2013. Vi arrangörer tackar alla er som deltog eller kom och lyssnade!

Konferensens huvudparoll var Att förändra en förändrad värld, med fyra underliggande teman: · Kapitalismen år 2050 – uppgång, undergång, övergång? · Ekosocialism och klimat · Kritiska teorier, plattformar och rörelser · Att både förstå och förändra

Se programmet och abstracts här.

Se även konferensens evenemangssida på Facebook.

Arrangörer: ABF Stockholm, Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS), Clarté, Fronesis, IMER-förbundetTidsignal.

Kontakta organisationskommittén genom info@marx2016.org